Generell

Hva er autonomt jordbruk?

Autonomt jordbruk er modellering og regulering av landbruksmaskiner. Disse oppdrettsteknologiene bruker sensing på gården og kontrollerer kraften til automatisert oppdrettsutstyr for å nå agronomibaserte mål.

Hva er autonomt landbruksutstyr?

De vanligste typer utstyr og maskiner som brukes på gårder inkluderertraktorer, baller, skurtreskere, ploger, slåmaskiner, plantemaskiner og sprøyter.

Hva er fordelene med autonomt jordbruk?

Bøndernes lønnsomhet er sterkt knyttet til hvor produktive og effektive de er; avansert teknologi som autonomt utstyr kan bidra til å forbedre driften. Disse teknologiene kan bidra til åsikre mer presis planting, sprøyting og høsting,noe som kan føre til større avling.

Er autonomt jordbruk trygt?

CESM Sikkerhetsstandarder

En viktig positiv faktor for gårdsautomatisering er når det gjelder sikkerhet. Disse maskinene kan fungere i lange timer og i farlige situasjoner uten å bli påvirket av regn, sludd, snø eller andre ugunstige værforhold. Dette betyr at bønder vil se en reduksjon i skader, noe som sannsynligvis også vil føre til lavere kostnader.