Om oss

Om oss

Vår historia

AllAgBots Nordic grundades 2021 med målet att vara länken mellan lantbrukare och tillverkare. Ägarna förstod kundernas behov av support, säkerhet och tillhandahålla tjänster. Därför grundades AllAgBots Nordic som snabbt blev "nyckeln" för jordbrukare och tillverkare. AllAgBots Nordic undersöker kundernas behov för att erbjuda den bästa produkten som kan anpassas till kunden för att ge en perfekt start.

AgBots Nordic är den främsta källan för kunskap, service och support inom autonomt jordbruk. De är det främsta valet av återförsäljare för sin tekniska kompetens och sitt rykte inom jordbruksindustrin. Företaget har redan flera leverantörsavtal.

1
Autonom traktor och jordbruk
+ 4
Leverantörer
+ 60
Många års erfarenhet
+ 12
Personal
+ 2
Kontor

Möt oss

Vilka vi är

1

Henrik Rasmussen

CEO & Founder

Delägare i FMR-maskinermed rykte somarbetarinommaskinindustrin.Expertpå c ustomer s ervice, s trategic p lanning och business d evelopment.Utbildad in Engricultural teknik med fokus maskinerfrånVejlbyLantbruksskola, LantbrukspedagogisktCentrumÅrhus.
1

Anders Hansen

Co-CEO & Founder

Delägare av FMR Machines. Anders har en teknisk och försäljningsbakgrund i riktning mot rådgivning – många kunder har insett detta över tid. Anders erfarenhet kommer från eget jordbruk, maskinverkstad och arbetat tidigare arbete för tillverkare av jordbruksmaskiner i olika länder. 

1

Torben Thorsen

Co-CEO & Founder

Ägare av Thorsen-Teknik. Kunderna vänder sig till Thorsen teknik för de bästa lösningarna. Torben har 45 års teknisk och innovativ expertis inom jordbruksindustrin. 10 års FoU, hydrauliska enheter, Canbus-kontroller och GPS-teknik, vilket ger honom förmågan att lösa komplexa problem.