Allmänt

Vad är autonomt jordbruk?

Autonomt jordbruk är modellering och reglering av jordbruksmaskiner. Dessa jordbrukstekniker använder avkänning på gården och kontrollerar kraften hos automatiserad jordbruksutrustning för att nå agronomibaserade mål.

Vad är autonom jordbruksutrustning?

De vanligaste typerna av utrustning och maskiner som används på gårdar inkluderar traktorer, balpressar, kombinationer, plogar, gräsklippare, plantörer och sprutor.

Vilka är fördelarna med autonomt jordbruk?

Jordbrukarnas lönsamhet är starkt knuten till hur produktiva och effektiva de är. Dessa tekniker kan bidra till att säkerställa mere exakt plantering, sprutning och skörd som kan leda till större skördar.

Är autonomt jordbruk säkert?

CESM Safety standards

En viktig positiv inställning till automatisering av jordbruket är säkerheten. Dessa maskiner kan fungera under långa timmar och i farliga situationer utan att påverkas av regn, slask, snö eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Detta innebär att jordbrukarna kommer att se en minskning av skadorna, vilket sannolikt också kommer att leda till lägre kostnader.